Waarom zonnepark Crayestein

In 2020 moet 14% van de energie in Nederland duurzaam zijn. Met de komst van zonnepark Crayestein levert Energiecoöperatie Dordrecht (ECD), een samenwerkingsverband van HVC en de gemeente Dordrecht, een bijdrage aan de regionale opgave voor productie van duurzame energie.

Groene energie voor huishoudens

Het zonnepark komt te liggen op de voormalige afvalstortplaats Crayestein. Het aantal zonnepanelen dat geplaatst wordt, is afhankelijk van de technische mogelijkheden om ook op de schuine hellingen panelen te plaatsen. De verwachte productiecapaciteit per jaar is dan ook: 1,9 miljoen kWh tot 3,3 miljoen kWh. De energie die het zonnepark opwekt (ruim 11.000 panelen) is jaarlijks goed voor ruim 1.200 huishoudens. Dit levert een jaarlijkse CO2-reductie op van ongeveer 1.170 ton.

Voormalige stortplaatsen

Crayestein is een voormalige stortplaats op de Staart, vlakbij het terrein van HVC. Crayestein kent eeuwigdurende nazorg, onder toezicht van de provincie. In Dordrecht krijgen meer voormalige stortplaatsen een nieuw leven. Polder Stededijk is inmiddels een wandelgebied en ook de Derde Merwedehaven wordt een recreatiegebied. Ook voor Transberg is er een marktinitiatief om een zonnepark aan te leggen.

Wethouder Rik van der Linden: “Ik ben blij dat we straks zonnepanelen op de oude stortplaats die niet meer in gebruik is, kunnen gaan plaatsen. Door het terrein de bestemming te geven van een zonnepark, creëren we een nieuwe duurzame plek die bijdraagt aan de vergroening van het eiland. En het mooie is dat alle Dordtenaren kunnen participeren door een certificaat te kopen. Zo worden ze eigenaar van een stukje van het zonnepark.”