Veelgestelde vragen

Hoeveel zonnepanelen komen er?
Er komen 7.000 tot 11.000 zonnepanelen. Het aantal panelen dat geplaatst wordt is afhankelijk van de (technische) mogelijkheid om ook de schuine hellingen van de voormalige stortplaats te voorzien van panelen. Het park levert voor minimaal 20 jaar groene energie voor (afhankelijk van het aantal zonnepanelen) ruim 600 tot 1.100 huishoudens.
Hoe kan ik participeren?
De Energiecoöperatie Dordrecht ( ECD) geeft inwoners in de regio Dordrecht de mogelijkheid om te participeren in zonnepark Crayestein. Dit kan door een certificaat van aandelen te kopen. Hiermee bent u mede-eigenaar van het zonnepark en profiteert u mee van de opbrengsten van het zonnepark. De verwachte koopprijs van een certificaat is ongeveer € 300, wat gelijk staat aan één zonnepaneel in het park. Het verwachte redement is 4% – 6% . De financiële details worden nog nader uitgewerkt. De uitgifte van certificaten zal plaatsvinden na de oplevering van het zonnepark. Naar verwachting is dit eind 2018.
Als u geïnteresseerd bent in participatie in zonnepark Crayestein, kunt u zich hier aanmelden. U krijgt dan voorafgaand aan de uitgifte van de certificaten meer informatie.
Leden van Drechtse Wind; De ECD stelt een deel van de certificaten beschikbaar aan coöperatie Drechtse Wind. Leden kunnen de certificaten afnemen via de coöperatie. Voor meer informatie:  www.drechtsewind.nl 
Wanneer start de bouw van de zonneweide?
We verwachten na de zomervakantie van 2018 te kunnen starten met de bouw.
Is dat niet gevaarlijk, zonnepanelen op een afvalstort?
Bij het ontwikkelen van het zonnepark zorgen we ervoor dat aan alle wettelijke veiligheids- en milieu-eisen wordt voldaan. In nauw contact met de Provincie Zuid Holland hebben we zorgvuldig gekeken naar de wijze van aanleg en de bevestiging van de panelen op de berg. Het afval in de stortplaats is veilig ingepakt door een dichte folie aan de bovenkant en een laag grond van 1 meter. Bij de aanleg van het zonnepark zal  zal het afval veilig opgeborgen blijven onder folie. Op en rond de stortplaats zijn verder voorzieningen aangebracht voor de bewaking van de grondwater kwaliteit  (zogenaamde peilbuizen). Het zonnepark is zodanig aangelegd dat deze buizen altijd toegankelijk zijn en het bewaken van de grondwaterkwaliteit niet hinderen.
Wie is de initiatiefnemer van de zonneweide?
Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) is initiatiefnemer. ECD is een samenwerkingsverband tussen gemeente Dordrecht en grondstoffen- en energiebedrijf HVC. Daarnaast is Energiezorg betroken, een samenwerking van Afvalzorg en HVC, met als doel om voormalige stortplaatsen opnieuw te benutten door er zonneparken aan te leggen.
Is het bouwen van een zonneweide duurzaam?
De zonnepanelen leveren minimaal negen keer meer energie dan de fabricage van de zonneweide aan CO2 heeft gekost. De zonneweide levert voor minimaal 20 jaar groene energie.
Hoe zit dat met werkgelegenheid?
Zoveel mogelijk werkzaamheden zullen aan lokale bedrijven worden uitbesteed, als de aanbestedingsregels dit toelaten en de kennis en kunde lokaal te vinden zijn. Zo wordt bijvoorbeeld het regelmatige groenonderhoud gedaan door lokale mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder wordt het een onderdeel van de voorlichtingsactiviteit voor scholieren die plaatsvinden op de locatie van HVC.