Veelgestelde vragen

Vragen over investeren via certificaten van aandelen

Wat is een certificaat van aandeel?
Investeren in zonnepark Crayestein gaat via zogenaamde certificaten van aandelen. Met een certificaat van aandeel heeft u een eigendomsbewijs waarmee u deels eigenaar bent van het zonnepark. Het belangrijkste verschil met een ‘gewoon’ aandeel is dat u als certificaathouder wel volledig recht heeft op dividend, maar geen stemrecht heeft.  Met een certificaat verstrekt u dus geen lening , en is er dus geen sprake van aflossing- en rentebetalingen. Het rendement ontvangt u in de vorm van winstuitkeringen.
Wat is dividend?
Een certificaat van aandeel geeft recht op een deel van de winst, het zogenoemde dividend. Dividend is een winstuitkering.
Word ik eigenaar van een stukje zonnepark?
Aangezien een certificaat van aandeel een vorm van een eigendomsbewijs is, bent u inderdaad gedeeltelijk eigenaar. Als certificaathouder heeft u winstrecht.  Anders dan bij een ‘gewoon’ aandeel heeft u echter geen stemrecht.
Heb ik als certificaathouder ook zeggenschap?
Een certificaathouder heeft, anders dan een aandeelhouder, geen zeggenschap of stemrecht in een aandeelhoudersvergadering.
Wat levert mijn investering op?
De verwachting is dat het zonnepark minimaal 20 jaar energie zal opwekken. Het verwachte dividend per certificaat over deze periode van 20 jaar is in totaal € 517,-. Bij een aankoopprijs van € 300,- komt het verwachte totale rendement daarmee op € 217,-. Dit verwachte (gemiddelde) rendement kan meer of minder worden, afhankelijk van de prestaties van het zonnepark en de energieprijzen.
Waarom wordt het rendement niet in een percentage uitgedrukt?
Percentages zijn voornamelijk toepasbaar bij het verstrekken van een lening waarover u rente ontvangt. Als u een certificaat van aandeel koopt, verstrekt u echter geen lening. U koopt zogezegd een winstrecht voor de levensduur van het zonnepark. De winstuitkeringen zullen per jaar varieren in hoogte en zijn niet gegarandeerd.  Wij hebben daarom gekozen om de verwachte jaarlijkse winstuitkeringen op te nemen in het Informatie Memorandum. Wij willen benadrukken dat dit een verwachte winstuitkering is, die in werkelijkheid lager maar ook hoger kan uitvallen.
Wat als ik toch een rendementspercentage wil uitrekenen?
Het is ons gebleken dat geinteresseerden een rendementspercentage soms vergelijken met een rentepercentage op spaargeld bij een bank. Dat is fundamenteel verschillend. Om misvattingen te voorkomen, geven wij daarom het rendement in de vorm van verwachte winstuitkeringen. Zie ook vraag “Wat levert mijn investering op?”
Wat zijn de risico's aan investeren via certificaten van aandelen?
Aangezien u een winstrecht heeft, is het voornaamste risico dat het zonnepark om wat voor reden dan ook onvoldoende presteert. Het kan zijn dat u uw inleg dan helemaal niet of gedeeltelijk terugverdient. Er is geen sprake van een gegarandeerd bedrag dat aan certificaathouders wordt uitgekeerd. We gaan er uiteraard vanuit dat het zonnepark naar verwachting zal presteren waardoor u als certificaathouder uw inleg minimaal terugverdient.
Hoe krijg ik mijn inleg terug?
Als u participeert in zonnepark Crayestein, verstrekt u geen lening maar wordt u eigenaar van een certificaat van aandeel in het zonnepark. Bij aandelen en certificaten van aandelen wordt, anders dan bijvoorbeeld obligaties, uw inleg niet terugbetaald. Wel ontvangt u jaarlijks een bedrag aan dividend, zo lang het zonnepark in gebruik is (naar verwachting minimaal 20 jaar).
Kan ik tussentijds mijn certificaten van aandelen verkopen?
Het is mogelijk om de certificaten tussentijds te verkopen. U moet dan zelf een koper vinden en voor de overdracht van de certificaten goedkeuring krijgen van de stichting (STAK) die de certificaten uitgeeft. Dit staat beschreven in hoofdstuk 8.2.1. van het Informatie Memorandum (IM) en in de bijlage van het IM, de Administratievoorwaarden.
Hoe wordt ik geïnformeerd over de prestaties, als ik een certificaat heb gekocht?
U ontvangt jaarlijks informatie over de prestaties van het zonnepark en het te ontvangen dividend op uw certificaat.
Hoeveel zonnepanelen liggen er?
Zonnepark Crayestein telt 11.792 zonnepanelen. Sinds juli 2019 produceren de zonnepanelen energie voor jaarlijks circa 1.100 huishoudens.
Is dat niet gevaarlijk, zonnepanelen op een afvalstort?
Bij het ontwikkelen van het zonnepark hebben we ervoor gezorgd dat aan alle wettelijke veiligheids- en milieu-eisen wordt voldaan. In nauw contact met de Provincie Zuid Holland hebben we zorgvuldig gekeken naar de wijze van aanleg en de bevestiging van de panelen op de berg. Er is gebruik gemaakt van “TreeSystem”. Dit is een slim funderingssysteem waarbij de palen van de ondergrondconstructie schuin langs en over elkaar heen de grond in gaan. Als een soort grondanker eigenlijk. Op deze manier konden de palen minder dan 50 cm de grond in.  Bij de aanleg van het zonnepark is het afval veilig opgeborgen gebleven onder folie. Op en rond de stortplaats zijn verder voorzieningen aangebracht voor de bewaking van de grondwater kwaliteit  (zogenaamde peilbuizen). Het zonnepark is zodanig aangelegd dat deze buizen altijd toegankelijk zijn en het bewaken van de grondwaterkwaliteit niet hinderen.
Wie is de initiatiefnemer van de zonneweide?
Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) is initiatiefnemer. ECD is een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Het doel is om de ontwikkeling en het gebruik van duurzame energie in Dordrecht te stimuleren. Zonnepark Crayestein, dat samen met Energiezorg is gerealiseerd, levert hier een bijdrage aan. Ook geeft het een impuls aan het doel van de gemeente Dordrecht om in 2050 energieneutraal te zijn.
Is het bouwen van een zonneweide duurzaam?
De zonnepanelen leveren minimaal negen keer meer energie dan de fabricage van de zonneweide aan CO2 heeft gekost. De zonneweide levert voor minimaal 20 jaar groene energie.
De levensduur van zonnepanelen is ongeveer 25 jaar. Wat gebeurt er daarna mee?
Na afloop van de exploitatie zal de installatie worden gesloopt. Hiervoor wordt geld gereserveerd in de exploitatiefase. Het is lastig om 25 jaar vooruit te kijken maar de toegepaste materialen (staal, aluminium, glas, silicium) zijn goed recyclebaar.  Zaken als transformatoren en omvormers gaan net als nu naar een verwerker die dit soort apparaten gecontroleerd sloopt en de te recyclen materialen verkoopt.  Niet herbruikbaar materiaal zal waarschijnlijk worden verbrand.