Veelgestelde vragen

Hoeveel zonnepanelen liggen er?
Zonnepark Crayestein telt 11.792 zonnepanelen. Sinds juli 2019 produceren de zonnepanelen energie voor jaarlijks circa 1.100 huishoudens.
Hoe kan ik participeren?
Inwoners van Dordrecht kunnen financieel participeren in het zonnepark. De inschrijvingsperiode is van 11 november t/m 16 december 2019. Meer informatie kunt u hier vinden.
Is dat niet gevaarlijk, zonnepanelen op een afvalstort?
Bij het ontwikkelen van het zonnepark hebben we ervoor gezorgd dat aan alle wettelijke veiligheids- en milieu-eisen wordt voldaan. In nauw contact met de Provincie Zuid Holland hebben we zorgvuldig gekeken naar de wijze van aanleg en de bevestiging van de panelen op de berg. Er is gebruik gemaakt van “TreeSystem”. Dit is een slim funderingssysteem waarbij de palen van de ondergrondconstructie schuin langs en over elkaar heen de grond in gaan. Als een soort grondanker eigenlijk. Op deze manier konden de palen minder dan 50 cm de grond in.  Bij de aanleg van het zonnepark is het afval veilig opgeborgen gebleven onder folie. Op en rond de stortplaats zijn verder voorzieningen aangebracht voor de bewaking van de grondwater kwaliteit  (zogenaamde peilbuizen). Het zonnepark is zodanig aangelegd dat deze buizen altijd toegankelijk zijn en het bewaken van de grondwaterkwaliteit niet hinderen.
Wie is de initiatiefnemer van de zonneweide?
Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) is initiatiefnemer. ECD is een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Het doel is om de ontwikkeling en het gebruik van duurzame energie in Dordrecht te stimuleren. Zonnepark Crayestein, dat samen met Energiezorg is gerealiseerd, levert hier een bijdrage aan. Ook geeft het een impuls aan het doel van de gemeente Dordrecht om in 2050 energieneutraal te zijn.
Is het bouwen van een zonneweide duurzaam?
De zonnepanelen leveren minimaal negen keer meer energie dan de fabricage van de zonneweide aan CO2 heeft gekost. De zonneweide levert voor minimaal 20 jaar groene energie.