Veelgestelde vragen

Vragen over investeren via certificaten van aandelen

Wat is een certificaat van aandeel?
Investeren in zonnepark Crayestein gaat via zogenaamde certificaten van aandelen. Met een certificaat van aandeel heeft u een eigendomsbewijs waarmee u deels eigenaar bent van het zonnepark. Het belangrijkste verschil met een ‘gewoon’ aandeel is dat u als certificaathouder wel volledig recht heeft op dividend, maar geen stemrecht heeft.  Met een certificaat verstrekt u dus geen lening , en is er dus geen sprake van aflossing- en rentebetalingen. Het rendement ontvangt u in de vorm van winstuitkeringen.
Wat is dividend?
Een certificaat van aandeel geeft recht op een deel van de winst, het zogenoemde dividend. Dividend is een winstuitkering.
Word ik eigenaar van een stukje zonnepark?
Aangezien een certificaat van aandeel een vorm van een eigendomsbewijs is, bent u inderdaad gedeeltelijk eigenaar. U heeft als certificaathouder echter niet alle rechten die een ‘gewone’ aandeelhouder heeft; u heeft als certificaathouder wel winstrecht, maar geen stemrecht.
Heb ik als certificaathouder ook zeggenschap?
Een certificaathouder heeft, anders dan een aandeelhouder, geen zeggenschap of stemrecht in een aandeelhoudersvergadering.
Wat levert mijn investering op?
De verwachting is dat het zonnepark minimaal 20 jaar energie zal opwekken. Het verwachte dividend per certificaat over deze periode van 20 jaar is in totaal € 517,-. Bij een aankoopprijs van € 300,- komt het verwachte totale rendement daarmee op € 217,-. Dit verwachte (gemiddelde) rendement kan meer of minder worden, afhankelijk van de prestaties van het zonnepark en de energieprijzen.
Waarom wordt het rendement niet in een percentage uitgedrukt?
Percentages zijn voornamelijk toepasbaar bij het verstrekken van een lening waarover u rente ontvangt. Als u een certificaat van aandeel koopt, verstrekt u echter geen lening. U koopt zogezegd een winstrecht voor de levensduur van het zonnepark. De winstuitkeringen zullen per jaar varieren in hoogte en zijn niet gegarandeerd.  Wij hebben daarom gekozen om de verwachte jaarlijkse winstuitkeringen op te nemen in het Informatie Memorandum. Wij willen benadrukken dat dit een verwachte winstuitkering is, die in werkelijkheid lager maar ook hoger kan uitvallen.
Wat als ik toch een rendementspercentage wil uitrekenen?
Het is ons gebleken dat geinteresseerden een rendementspercentage soms vergelijken met een rentepercentage op spaargeld bij een bank. Dat is fundamenteel verschillend. Om misvattingen te voorkomen, geven wij daarom het rendement in de vorm van verwachte winstuitkeringen. Zie ook vraag “Wat levert mijn investering op?”
Wat zijn de risico's aan investeren via certificaten van aandelen?
Aangezien u een winstrecht heeft, is het voornaamste risico dat het zonnepark om wat voor reden dan ook onvoldoende presteert. Het kan zijn dat u uw inleg dan helemaal niet of slechts gedeeltelijk terugverdient. Er is geen sprake van een gegarandeerd bedrag dat aan certificaathouders wordt uitgekeerd.
Hoe krijg ik mijn inleg terug?
Als u participeert in zonnepark Crayestein, verstrekt u geen lening maar wordt u eigenaar van een certificaat van aandeel in het zonnepark. Bij aandelen en certificaten van aandelen wordt, anders dan bijvoorbeeld obligaties, uw inleg niet terugbetaald. Wel ontvangt u jaarlijks een bedrag aan dividend, zo lang het zonnepark in gebruik is (naar verwachting minimaal 20 jaar).
Hoe wordt ik geïnformeerd over de prestaties, als ik een certificaat heb gekocht?
U ontvangt jaarlijks informatie over de prestaties van het zonnepark en het te ontvangen dividend op uw certificaat.