Planning

Voordat de zonneweide er eenmaal ligt, worden er een aantal stappen doorlopen. Allereerst moet de gemeenteraad een besluit nemen en een vergunning verlenen. Hierop volgt het subsidie- en aanbestedingstraject, waarna kan worden gestart met de bouw van de zonneweide.

Planning van zonneweide Crayestein:

  • Gunning aannemer: tweede kwartaal 2018
  • Start bouw: najaar 2018
  • Oplevering: najaar 2019